Doporučení

Doporučení Lékařské komise UIAA

Tyto dokumenty mapují problematiku prakticky celé horské (výškové) medicíny a poskytují odpovědi na mnohé otázky týkající se pobytu v horách z pohledu medicíny. Originály v angličtině a dalších jazycích jsou dostupné na http://www.theuiaa.org/medical_advice.html.

1.  4 x 4 Zdravotní zásady pro horolezce
2. Léčení akutní horské nemoci, výškového otoku plic a mozku
3. Použití přenosné hyperbarické komory
4. Výživa v horách
5. Průjem cestovatelů
6. Dezinfekce vody v horách
7. Zásady organizace trekingových akcí a expedic
8. Smlouva o zdravotní péči na trekingu a expedici pro lékaře
9. Děti a výška
10. Vliv extrémních teplot na léky
11. Používání turistických holí v horách
12. Žena ve velkých výškách
13. Pobyt ve výšce při onemocnění
14. Antikoncepce a kontrola menstruačního cyklu v horách
15. Práce v hypoxii
16. Neurologická onemocnění v horách
17. Klasifikace zranění LK UIAA pro horolezectví a lezecké sporty
18. Riziko přenosu infekce krví při lezení
19. Legionella na horských chatách
20. Oční problematika na expedicích
21. Onemocnění srdce a oběhu v horách
22a. Používání a zneužívání léků v horolezectví
22b. Používání a zneužívání léků v horolezectví – pro lékařeanglicky / slovensky (upravené, zkrácené)
23. Pracovně lékařské aspekty vrtulníkové záchrany v horách
24. O současné epidemii infekce zika

25. S cukrovkou do velehorských výšek 2018 (v Knihovně SHM)

Cestování do vysokých nadmořských výšek (Medex 2007)
– formát A4, – formát 6 iPad

Preaklimatizace (Lékařské komise UIAA jednala 7.-8. 11. 2019 o preaklimatizaci)

Aconcagua – Denali – Kilimanjaro – Mera Peak – Konkrétní doporučení pro výstupy od LK UIAA 2017

S cílem snížit bezpečnostní a zdravotní rizika vydává Lékařská komise UIAA pravidelně aktualizovaná medicínská a organizační doporučení (knihovna 25 doporučení: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/doporuceni-lekarske-komise-uiaa/).

Dr. Jeremy Windsor a Dr. George Rodway (UIAA Medical Commission President) připojili v roce 218 další 4 dokumenty – Konkrétní doporučení pro výstupy na Aconcaguu (6959 m), Denali (6190 m), Kilimandžáro (5895 m) a Mera Peak (6476 m).