Vzpomínka na UIAA Konferenci horské medicíny v Praze v roce 1988