MUDr. Ivan Rotman, Czech Republic

MUDr. Jaromír Wolf – 100 let od narození prvního českého expedičního lékaře